Vĩnh Long: Nơi bán thùng rác các loại giá cả yêu thương mà vẫn đảm đảm chất lượng
Vĩnh Long: Nơi bán thùng rác các loại giá cả yêu thương mà vẫn đảm đảm chất lượng

Mã tin: 2191237

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0911041000

Giá: 539.000 đồng

Tỉnh thành:TP. Vĩnh Long

Danh mục:Kinh doanh - Buôn bán

Người đăng:Công ty

Ngày:04/01/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC