làm việc tại 12 thành phố trên toàn nước nhật
làm việc tại 12 thành phố trên toàn nước nhật

Mã tin: 164196476

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0914503913

Giá: 30 triệu

Tỉnh thành:TP. Huế

Danh mục:Việc làm

Người đăng:Cá nhân

Ngày:14/06/2019



TIN CÙNG HẠNG MỤC