xuất khẩu lao động Nhật Bán với visa 5 năm ngành chế biến thực phẩm
xuất khẩu lao động Nhật Bán với visa 5 năm ngành chế biến thực phẩm

Mã tin: 163196337

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0914503913

Giá: 30 triệu

Tỉnh thành:TP. Huế

Danh mục:Kỹ thuật, Kỹ sư, Quản lý

Người đăng:Cá nhân

Ngày:13/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC