Bán Đất Khu Quy Hoạch Xóm Hành Phường An Tây, Huế
Bán Đất Khu Quy Hoạch Xóm Hành Phường An Tây, Huế

Mã tin: 247180015

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0963057940

Giá: 900 triệu

Tỉnh thành:TP. Huế

Danh mục:Bán đất

Người đăng:Cá nhân

Ngày:07/09/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC