Bán đất 41 Nguyễn Viết Xuân- Thủy Phương- Huế
Bán đất 41 Nguyễn Viết Xuân- Thủy Phương- Huế

Mã tin: 209170016

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0906549990

Giá: 235 triệu

Tỉnh thành:TP. Huế

Danh mục:Bán đất

Người đăng:Cá nhân

Ngày:31/07/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC