Cho thuê xe tự lái từ 4-7 chỗ nhiều dòng xe mới nhập, giá tốt
Cho thuê xe tự lái từ 4-7 chỗ nhiều dòng xe mới nhập, giá tốt

Mã tin: 346180007

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0908959855

Giá: 500.000 đồng

Tỉnh thành:TP Hồ Chí Minh

Danh mục:Ô tô – Xe máy

Người đăng:Cá nhân

Ngày:14/12/2018



TIN CÙNG HẠNG MỤC