TUYỂN THỜI VỤ TẾT LƯƠNG CAO _ CHANG KANG KUNG _SƯỜN CÂY_A DỖI.
TUYỂN THỜI VỤ TẾT LƯƠNG CAO _ CHANG KANG KUNG _SƯỜN CÂY_A DỖI.

Mã tin: 2191235

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0914437603

Giá: 5 triệu

Tỉnh thành:TP Hồ Chí Minh

Danh mục:Nhà hàng – Khách sạn

Người đăng:Công ty

Ngày:03/01/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC