Dịch vụ cho thuê xe tự lái, có tài 4-7c theo lịch trình .
Dịch vụ cho thuê xe tự lái, có tài 4-7c theo lịch trình .

Mã tin: 168196837

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0908959855

Giá: 450.000 đồng

Tỉnh thành:TP Hồ Chí Minh

Danh mục:Du lịch

Người đăng:Cá nhân

Ngày:18/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC