Kiến trúc xanh (Himlam Resort)
Kiến trúc xanh (Himlam Resort)

Mã tin: 225180042

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 1632025286

Giá: 20.000 đồng

Tỉnh thành:TP. Điện Biên Phủ

Danh mục:Khách sạn, Resort

Người đăng:Cá nhân

Ngày:15/08/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC