Himlam Resort - Vùng đất tươi đẹp
Himlam Resort - Vùng đất tươi đẹp

Mã tin: 197180007

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0949420694

Giá: 500.000 đồng

Tỉnh thành:TP. Điện Biên Phủ

Danh mục:Khách sạn, Resort

Người đăng:Cá nhân

Ngày:18/07/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC