Himlam Resort – Điểm đến độc đáo mang tiêu chuẩn 3 sao
Himlam Resort – Điểm đến độc đáo mang tiêu chuẩn 3 sao

Mã tin: 198180022

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 01632025286

Giá: 699.000 đồng

Tỉnh thành:TP. Điện Biên Phủ

Danh mục:Khách sạn, Resort

Người đăng:Cá nhân

Ngày:18/07/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC