Rà soát, thu hồi đất sử dụng không hiệu quả trong các khu công nghiệp

Đã đăng trong mục Tin tức - Dự án


UBND thành phố vừa có văn bản triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả việc sử dụng đất trong các KCN. Trên cơ sở rà soát, Ban quản lý thu hồi diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả để bố trí cho các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu về mặt bằng sản xuất, tối đa hóa hiệu quả khai thác hạ tầng kỹ thuật ở các KCN; khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng để đưa KCN Hòa Nhơn vào hoạt động, phối hợp với các sở ngành rà soát, đề xuất phương án thu hút các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn về quy hoạch, môi trường, ưu tiên hình thành các KCN, cụm công nghiệp (CCN).

Sở Công thương phối hợp UBND các quận, huyện đánh giá hiệu quả việc sử dụng đất trong các CCN, thu hồi diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả để bố trí cho các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu về mặt bằng sản xuất, tối đa hóa hiệu quả khai thác hạ tầng kỹ thuật ở các CCN. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp nghiên cứu các chính sách liên quan đến giảm giá tiền thuê đất, diện tích tối thiểu của mỗi khu đất cho thuê, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu hình thành các điểm sản xuất nhỏ theo mô hình làng nghề bảo đảm quy định của pháp luật.

UBND quận Cẩm Lệ khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, sớm đưa CCN Cẩm Lệ vào hoạt động. UBND quận Liên Chiểu chủ trì phối hợp với các đơn vị hoàn tất thủ tục để đầu tư xây dựng, sớm đưa các CCN trên địa bàn quận đi vào hoạt động. Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương và các đơn vị đẩy mạnh hoạt động đặt hàng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lưu niệm độc đáo, đặc trưng của thành phố, phục vụ người dân và du khách. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị xây dựng đề án Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân và thị hiếu thị trường, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

NAM PHƯƠNG