Loạt sai phạm ở dự án Khu du biển The Song: Cưỡng chế nếu tiếp tục thi công!

Đã đăng trong mục Tin tức - Dự án


“Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành đình chỉ thi công thì áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định!” – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng tuyên bố xử lý “chuỗi” sai phạm tại dự án Khu du lịch biển The Song vốn đã bị phát hiện, đình chỉ từ tháng 5/2017!