Đà Nẵng: Quy định đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư

Đã đăng trong mục Tin tức - Dự án


Đà Nẵng: Quy định đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư


Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của UBND TP Đà Nẵng về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự