Đà Nẵng: Thu hồi nhà ở xã hội chung cư An Trung 2 đối với 80 trường hợp sai phạm

Đã đăng trong mục Tin tức - Dự án


Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Liên doanh DMC-579 chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát 80 trường hợp sai phạm để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng mua nhà ở xã hội (NOXH) chung cư An Trung 2.


Ngày 24/12, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có Thông báo 924/TB-TTTP về kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội (NOXH) tại chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Theo đó, có 324 trường hợp đã được xét duyệt mua NOXH tại chung cư An Trung 2 (do Liên doanh DMC-579) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng NXXH tại chung cư này, Sở Xây dựng Đà Nẵng và Liên doanh DMC-579 còn một số tồn tại, thiếu sót dẫn đến có 80 trường hợp sai phạm.

Cụ thể, có 5 trường hợp xét duyệt hồ sơ không đúng (trong đó có 1 trường hợp có nhà); 10 trường hợp không phải là đối tượng 1 vì không làm việc trong doanh nghiệp; 12 trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu; 3 trường hợp vừa có nhà ở vừa chịu thuế thu nhập cá nhân;

36 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân; 11 trường hợp được mua NOXH nhưng không có nhu cầu ở mà đem cho thuê lại; 2 trường hợp vừa chịu thuế thu nhập cá nhân vừa cho thuê NOXH; 1 trường hợp đứng tên mua giúp; 1 trường hợp chế và không còn nhu cầu nhà ở.

Theo Thanh tra TP Đà Nẵng, 80 trường hợp sai phạm nêu trên phải xử lý theo quy định tại Khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014. Trách nhiệm chính thuộc về các đối tượng mua NOXH trong việc: kê khai không trung thực về nhà ở của riêng mình; kê khai không trung thực về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân để hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH.


Các đối tượng này cũng vi phạm về kê khai sai thực tế đối tượng 1 làm việc trong các doanh nghiệp; vi phạm cho thuê NOXH; vi phạm không có nhu cầu nhà ở nhưng đứng tên mua giúp cho người khác và trường hợp chết, không còn nhu cầu nhà ở.

Trách nhiệm xét duyệt hồ sơ không đúng đối tượng, điều kiện hưởng chính sách NOXH thuộc về Liên doanh DMC-579 và Sở Xây dựng Đà Nẵng. Cùng với đó là trách nhiệm của UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc xác nhận không có cơ sở về tình trạng nhà ở và thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng mua NOXH.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Sở có liên quan trực tiếp trong việc đề xuất, xác nhận danh sách mua NOXH tại chung cư An Trung 2 và trong việc tham mưu xét duyệt sai quy định của Luật Nhà ở, giải trình không đúng thực tế cho Đoàn thanh tra về nội dung sai phạm.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Liên doanh DMC-579 chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với 80 trường hợp sai phạm phải xử lý trong thời gian xét duyệt và được mua NOXH chung cư An Trung 2 để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 6 Điều 62, Luật Nhà ở năm 2014.

Bao gồm các trường hợp có nhà ở; các trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân; các trường hợp tự ý cho thuê căn hộ được mua; các trường hợp không làm việc, làm thử việc, sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp nhưng lấy xác nhận lợi dụng chính sách để mua NOXH tại thời điểm xét duyệt; trường hợp nhờ đứng tên mua giùm căn hộ, trường hợp 1 người đứng tên mua căn hộ nay đã chết, không còn nhu cầu về nhà ở.

HẢI CHÂU