Đà Nẵng: Đề xuất thu hồi công trình Nhà biểu diễn đa năng

Đã đăng trong mục Tin tức - Dự án


Đà Nẵng: Đề xuất thu hồi công trình Nhà biểu diễn đa năng

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo UBND TP Đà Nẵng đề xuất thu hồi công trình Nhà biểu diễn đa năng. Việc thu hồi thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách thành phố năm 2017 do việc bán Nhà biểu diễn đa năng qua chỉ định mà không đấu giá là trái quy định pháp luật.

Nhà biểu diễn đa năng quy hoạch trên diện tích đất rộng 47.000m2 (diện tích xây dựng 6.000m2 nằm ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Do công trình không phát huy hết công năng, xuống cấp nên năm 2014, UBND thành phố đã thống nhất bán toàn bộ công trình này cho Công ty TNHH Công viên Châu Á.

Ngày 10/6/2016, UBND TP Đà Nẵng thống nhất giá trị chuyển nhượng cho Công ty TNHH Công viên Châu Á với kết quả thẩm định là 50,8 tỉ đồng. Ngày 19/6/2016, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt giá trị công trình Nhà biểu diễn đa năng để bán cho Công ty TNHH Công viên Châu Á.

Tuy nhiên, việc bán Nhà biểu diễn đa năng là tài sản Nhà nước phải thực hiện bằng phương thức đấu giá công khai theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trước đây và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện nay.

Do đó, ngày 18/6/2019, Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND TP Đà Nẵng đề xuất bãi bỏ chủ trương bán Nhà biểu diễn đa năng và các văn bản có liên quan đến việc bán công trình Nhà biểu diễn đa năng cho Công ty TNHH Công viên Châu Á; đồng thời đề xuất UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý công trình Nhà biểu diễn đa năng theo đúng quy định pháp luật.

Nam Phong