Cuộc Sống Thượng Lưu Trung Tâm Q5- Bàn Giao Qúy I/2017- The Everrich Infinity
Cuộc Sống Thượng Lưu Trung Tâm Q5- Bàn Giao Qúy I/2017- The Everrich Infinity

Mã tin: 229160018

Kiểu tin: Thường

Số điện thoại: 0901168747

Giá: 3,6 tỷ

Tỉnh thành:Quận 5

Danh mục:Bán căn hộ

Người đăng:Cá nhân

Ngày:17/08/2016TIN CÙNG HẠNG MỤC