Cần cho thuê tự lái 4 và 7 qui mô ở nhiều khu vực tại HCM
Cần cho thuê tự lái 4 và 7 qui mô ở nhiều khu vực tại HCM

Mã tin: 357180015

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0904063060

Giá: 800.000 đồng

Tỉnh thành:Quận 2

Danh mục:Ô tô 7 – 9 chỗ

Người đăng:Cá nhân

Ngày:26/12/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC