Cửa Hàng Cần NV Phụ Bán Hàng Dịp Hè - Nhận Việc Ngay
Cửa Hàng Cần NV Phụ Bán Hàng Dịp Hè - Nhận Việc Ngay

Mã tin: 226190003

Kiểu tin: Thường

Số điện thoại: 0363735782

Giá: 7,5 triệu

Tỉnh thành:Quận 12

Danh mục:Lao động phổ thông

Người đăng:Cá nhân

Ngày:15/08/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC