Nhà thầu cung cấp & lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió cho mọi công trình
Nhà thầu cung cấp & lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió cho mọi công trình

Mã tin: 148190026

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 2822007099

Giá: 500.000 đồng

Tỉnh thành:Quận 12

Danh mục:Điện tử / Điện máy / Đồ gia đình, VP

Người đăng:Công ty

Ngày:18/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC