KÍNH MỜI HỢP TÁC CÙNG KHÁCH SẠN NGỌC YẾN
KÍNH MỜI HỢP TÁC CÙNG KHÁCH SẠN NGỌC YẾN

Mã tin: 194170004

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0838624398

Giá: 300.000 đồng

Tỉnh thành:Quận 10

Danh mục:Nhà nghỉ, Homestay, Khách sạn bình dân

Người đăng:Công ty

Ngày:14/07/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC