KÍNH MỜI HỢP TÁC CÙNG KHÁCH SẠN NGỌC YẾN
KÍNH MỜI HỢP TÁC CÙNG KHÁCH SẠN NGỌC YẾN

Mã tin: 169176924

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0936418831

Giá: 100.000 đồng

Tỉnh thành:Quận 1

Danh mục:Nhà nghỉ, Homestay, Khách sạn bình dân

Người đăng:Công ty

Ngày:19/06/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC