Xưởng sản xuất folder da kẹp bằng khen, nơi làm bìa kẹp chứng chỉ, chỗ làm vỏ bọc bằng tốt nghệp,
Xưởng sản xuất folder da kẹp bằng khen, nơi làm bìa kẹp chứng chỉ, chỗ làm vỏ bọc bằng tốt nghệp,

Mã tin: 163196351

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0909299827

Giá: 39.000 đồng

Tỉnh thành:Quận 1

Danh mục:Điện tử / Điện máy / Đồ gia đình, VP

Người đăng:Cá nhân

Ngày:13/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC