Địa chỉ làm bìa da dập logo, nơi làm bìa folder da, nhận đặt quyển bìa da kẹp hồ sơ
Địa chỉ làm bìa da dập logo, nơi làm bìa folder da, nhận đặt quyển bìa da kẹp hồ sơ

Mã tin: 121192122

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0909299827

Giá: 57.000 đồng

Tỉnh thành:Quận 1

Danh mục:Dịch vụ khác

Người đăng:Công ty

Ngày:13/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC