Nhà Nghỉ Khách Sạn TK 134 Tại Hà Nội Giá Rẻ
Nhà Nghỉ Khách Sạn TK 134 Tại Hà Nội Giá Rẻ

Mã tin: 80178018

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 01658442731

Giá: 250.000 đồng

Tỉnh thành:Q. Thanh Xuân

Danh mục:Ăn gì

Người đăng:Cá nhân

Ngày:22/03/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC