Bần nhà 2 Tầng kiệt Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Bần nhà 2 Tầng kiệt Trần Cao Vân, Đà Nẵng

Mã tin: 308190024

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0929012343

Giá: 2,95 tỷ

Tỉnh thành:Q. Thanh Khê

Danh mục:Nhà trong kiệt, hẻm, ngõ

Người đăng:Cá nhân

Ngày:05/11/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC