Sửa điều hòa tại nhà Đà Nẵng
Sửa điều hòa tại nhà Đà Nẵng

Mã tin: 95179520

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0905649500

Giá: 70.000 đồng

Tỉnh thành:Q. Thanh Khê

Danh mục:Dịch vụ sửa chữa

Người đăng:Cá nhân

Ngày:07/04/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC