Mặt bằng kinh doanh Phạm Cự Lượng 240m²
Mặt bằng kinh doanh Phạm Cự Lượng 240m²

Mã tin: 352180002

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0787503519

Giá: 14 triệu

Tỉnh thành:Q. Sơn Trà

Danh mục:Shop, Spa, Kiốt, Sạp chợ

Người đăng:Cá nhân

Ngày:19/12/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC