Homestay dành cho khách du lịch "bụi"
Homestay dành cho khách du lịch "bụi"

Mã tin: 322160009

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0911064455

Giá: 80.000 đồng

Tỉnh thành:Q. Sơn Trà

Danh mục:Nhà nghỉ, Homestay, Khách sạn bình dân

Người đăng:Công ty

Ngày:18/11/2016TIN CÙNG HẠNG MỤC