CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC BẠCH LONG VỸ TUYỂN DỤNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC BẠCH LONG VỸ TUYỂN DỤNG

Mã tin: 42194229

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0916957919

Giá: 12 triệu

Tỉnh thành:Q. Hải Châu

Danh mục:Việc làm

Người đăng:Cá nhân

Ngày:14/03/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC