Không người quản lý sang lại spa và massage đường Yên Bái
Không người quản lý sang lại spa và massage đường Yên Bái

Mã tin: 49194957

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0914106090

Giá: 280 triệu

Tỉnh thành:Q. Hải Châu

Danh mục:Sang tiệm, CLB

Người đăng:Công ty

Ngày:20/02/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC