CÔNG TY CỔ PHẦN HY MÃ CẦN TUYỂN 2 KỸ THUẬT XÂY DỰNG DDCN
CÔNG TY CỔ PHẦN HY MÃ CẦN TUYỂN 2 KỸ THUẬT XÂY DỰNG DDCN

Mã tin: 121192129

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0918353906

Giá: Liên hệ

Tỉnh thành:Q. Hải Châu

Danh mục:Kỹ thuật, Kỹ sư, Quản lý

Người đăng:Cá nhân

Ngày:09/05/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC