CÔNG TY CỔ PHẦN HY MÃ CẦN TUYỂN 01 KẾ TOÁN CÔNG NỢ, VẬT TƯ, KIÊM THỦ QUỸ.
CÔNG TY CỔ PHẦN HY MÃ CẦN TUYỂN 01 KẾ TOÁN CÔNG NỢ, VẬT TƯ, KIÊM THỦ QUỸ.

Mã tin: 169196920

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0918353906

Giá: Liên hệ

Tỉnh thành:Q. Hải Châu

Danh mục:Hành chính - Kế toán - Văn phòng

Người đăng:Cá nhân

Ngày:26/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC