Nhà cho thuê nằm TTTP Đà Nẵng, gần Nguyễn Văn Linh
Nhà cho thuê nằm TTTP Đà Nẵng, gần Nguyễn Văn Linh

Mã tin: 325180025

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0913333156

Giá: 12 triệu

Tỉnh thành:Q. Hải Châu

Danh mục:Bất động sản khác

Người đăng:Công ty

Ngày:22/11/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC