Nhà nghỉ Hoàng Hôn - Phong Bắc, Cẩm Lệ
Nhà nghỉ Hoàng Hôn - Phong Bắc, Cẩm Lệ

Mã tin: 329180013

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0963045054

Giá: 80.000 đồng

Tỉnh thành:Q. Cẩm Lệ

Danh mục:Kinh doanh - Buôn bán

Người đăng:Cá nhân

Ngày:26/11/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC