Ly nhựa PP 700ml
Ly nhựa PP 700ml

Mã tin: 341180003

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0968402262

Giá: 900 đồng

Tỉnh thành:Q. Bình Tân

Danh mục:Kinh doanh - Buôn bán

Người đăng:Cá nhân

Ngày:10/12/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC