Máy mài góc 100m Yoshida YA-3C-3F
Máy mài góc 100m Yoshida YA-3C-3F

Mã tin: 4194212

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0983767458

Giá: 10.000 đồng

Tỉnh thành:H. Cát Hải

Danh mục:Khác

Người đăng:Công ty

Ngày:05/01/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC