Tôi tốt nghiệp ĐH Xây dựng khoa cầu đường cần tìm việc tại khu vực Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Tôi tốt nghiệp ĐH Xây dựng khoa cầu đường cần tìm việc tại khu vực Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Mã tin: 15687

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0975220626

Giá: Liên hệ

Tỉnh thành:Đà Nẵng

Danh mục:Người tìm việc

Người đăng:Cá nhân

Ngày:30/11/-0001TIN CÙNG HẠNG MỤC