Cần tìm việc tại khu vực Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội
Cần tìm việc tại khu vực Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội

Mã tin: 16206

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0966476934

Giá: Liên hệ

Tỉnh thành:Đà Nẵng

Danh mục:Người tìm việc

Người đăng:Cá nhân

Ngày:30/11/-0001TIN CÙNG HẠNG MỤC