Green Plaza Hotel
Green Plaza Hotel

Mã tin: 8946

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: +845113223399

Giá: 1,093 triệu

Tỉnh thành:Đà Nẵng

Danh mục:Dịch vụ Tour, Lữ hành

Người đăng:Công ty

Ngày:30/11/-0001TIN CÙNG HẠNG MỤC