Cty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung cần tuyển 10 lao động phổ thông
Cty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung cần tuyển 10 lao động phổ thông

Mã tin: 255180031

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0977154159

Giá: 6 triệu

Tỉnh thành:Các huyện thuộc Quảng Nam

Danh mục:Lao động phổ thông

Người đăng:Cá nhân

Ngày:11/03/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC