Bán đất gần Ngã Tư Điện Ngọc Quãng Nam
Bán đất gần Ngã Tư Điện Ngọc Quãng Nam

Mã tin: 167196776

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0903513923

Giá: 1,05 tỷ

Tỉnh thành:Các huyện thuộc Quảng Nam

Danh mục:Đất sở hữu riêng

Người đăng:Cá nhân

Ngày:17/06/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC