Bán đất Điện Ngọc, Quảng Nam
Bán đất Điện Ngọc, Quảng Nam

Mã tin: 361180048

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0944013789

Giá: Liên hệ

Tỉnh thành:Các huyện thuộc Quảng Nam

Danh mục:Đất sở hữu riêng

Người đăng:Cá nhân

Ngày:27/01/2019TIN CÙNG HẠNG MỤC