Cần bán nhà xưởng
Cần bán nhà xưởng

Mã tin: 239170033

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0907667516

Giá: 2 tỷ

Tỉnh thành:Các huyện thuộc Quảng Nam

Danh mục:Bất động sản khác

Người đăng:Cá nhân

Ngày:28/08/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC