Bán Kiot phố chợ sát khu công nghiệp Điện nam Điện Ngọc với hơn 20000 công nhân đang làm việc sinh sống
Bán Kiot phố chợ sát khu công nghiệp Điện nam Điện Ngọc với hơn 20000 công nhân đang làm việc sinh sống

Mã tin: 72187244

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0905535455

Giá: 25 triệu

Tỉnh thành:Các huyện thuộc Quảng Nam

Danh mục:Bất động sản khác

Người đăng:Cá nhân

Ngày:31/03/2018TIN CÙNG HẠNG MỤC