nhà trọ sinh viên
nhà trọ sinh viên

Mã tin: 217170022

Kiểu tin: Vãng lai, miễn phí

Số điện thoại: 0913899202

Giá: 400.000 đồng

Tỉnh thành:Các huyện thuộc Ninh Thuận

Danh mục:Loại hình khác

Người đăng:Cá nhân

Ngày:07/08/2017TIN CÙNG HẠNG MỤC